Kvalitet – Miljö

Kvalitet och Miljö

Kalmar Kuvert jobbar med ständig förbättring av kvaliteten och även vår miljöpåverkan. Att erbjuda kunden ett papper med mindre miljöpåverkan är en självklarhet för oss. Det går inte att tillverka något utan att påverka miljön, men man kan kompensera för den påverkan man gör.

Vi är certifierade i det mesta som rör vår verksamhet. Senast i raden av våra certifikat är Climate Calc, vilket gör att vi kan beräkna hur mycket tex. en trycksak påverkar miljön.

Våra certifikat är:
FSC®  FSC-C15184
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Svan certifierade
ClimateCalc
ISO 14064-1 / ISO 16759
CGP, Controllerad Grafisk Produktion

Certifikat loggor
Stenstapel