Prepress

Checklista Digitala Dokument

Vårt mål är att alltid producera trycksaker av högsta kvalitet till våra kunder. För att säkerställa att
resultatet blir som förväntat så behöver dokumenten uppfylla vissa krav

Checklista

PDFX4 Manual

Information om dokumentinställning och hur exporterar PDF /X4

PDFX4 Manual