Prisavisering 28 Feb 2022

Bästa Kund

Sedan början av 2021 har vi ställts inför ständiga prishöjningar och brist på råvaror. Kostnadsinflationen har delvis absorberats av vårt företag och delvis återspeglas i prisökningar under de senaste 13 månaderna.

Materialkostnadsinflationen har accelererat ytterligare under 2022. Förutom kraftigt stigande papperspriser har vi på senare tid också drabbats av ökade energikostnader, försvagad SEK och strejken i UPM-fabrikerna i Finland. Pappersbruken fortsätter att genomföra avsevärda energihöjningar på papperspriset. EUR har stärkts 7% mot SEK under de senaste fyra månaderna och på grund av strejken har det inte skett några pappersleveranser från UPM under 2022.

Utöver den allvarliga situationen inom pappersförsörjningen är det också nödvändigt att ta hänsyn till de ökade kringkostnaderna (som energi, transporter, lådor, pallar), eftersom dessa utgör en betydande del av vår kostnadsstruktur.

Råvarumarknaden kommer knappast att lugna ner sig på kort sikt åtminstone inte under första halvåret 2022.

Vårt främsta mål har varit att säkra leveranser till våra kunder. Detta kommer också att vara vårt mål för framtiden. Vi måste fortsätta att acceptera råvaruprishöjningar med kort varsel för att säkerställa materialförsörjningen för vår efterfrågan. Tyvärr är vi tvungna att uppdatera våra egna priser med kort varsel även till våra kunder.

Prishöjning på kuvert och brevpåsar kommer att bli 7 % Från den 21 mars.

Vi hoppas att ni kommer att förstå den nuvarande svåra situationen och ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete även i framtiden.

Vänliga hälsningar

Ulf Andersson

Marknadsansvarig