Prisavisering 21 dec 2021

Bästa kund!

Från början av året har vi ställts inför kontinuerliga prisökningar och råvarubrist. Denna kostnadsinflation har delvis absorberats av vårt företag och delvis återspeglats i prisökningar under de senaste månaderna.

Prisökningen under de senaste 4 månaderna har till och med accelererat. Det har aldrig varit en så kraftig ökning inom 4 månader som vi nu upplevt.

Papperstillverkarna har genomfört prishöjningar utan förhandlingar. Råvaran är fortfarande ytterst knapp, ytterligare papperskvantiteter utanför de överenskomna kvoterna kan inte levereras.

Utöver den allvarliga situationen i pappersförsörjningen är det också nödvändigt att överväga de kraftigt ökade sidokostnaderna (energi, transporter, well, fönsterfilm, färg, pallar), eftersom dessa under tiden också är existentiella.

Marknaden kommer därmed knappast att lugna ner sig på kort sikt.

Vår huvudfokus under de senaste månaderna var att säkra leverans till våra kunder. Detta kommer också att vara vårt mål för framtiden.  Vi måste acceptera de höjda råvarupriserna med kort varsel för att säkra material för vår efterfrågan. Tyvärr måste vi uppdatera våra priser med kort varsel till våra kunder också.

Prishöjningen kommer bli 8-12 % och kommer att gälla fr.o.m. 2022-01-17.

Vi hoppas att ni kommer att förstå den nuvarande svåra situationen och ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete även i framtiden.

Vänliga hälsningar

Ulf Andersson

Marknadsansvarig