El från förnybara energikällor

Nytt avtal med Kalmar Energi.

Vi kommer använda el som till 100 % är producerad från förnybara energikällor.