Inlägg av kalmar

Prisavisering 28 Feb 2022

Bästa Kund Sedan början av 2021 har vi ställts inför ständiga prishöjningar och brist på råvaror. Kostnadsinflationen har delvis absorberats av vårt företag och delvis återspeglas i prisökningar under de senaste 13 månaderna. Materialkostnadsinflationen har accelererat ytterligare under 2022. Förutom kraftigt stigande papperspriser har vi på senare tid också drabbats av ökade energikostnader, försvagad SEK…

Läs mer